Okres próbny fizjoterapeuty we Francji

Okres próbny to po francusku période d’essai.

Tak samo jak w Polsce daje on możliwość pracodawcy sprawdzić umiejętności i kompetencje nowego pracownika. A pracownikowi daje szanse zobaczenia, czy dane miejsce pracy i stanowisko mu odpowiadają.

Okres próbny nie jest obowiązkowy. To znaczy, że pracodawca może Cię zatrudnić bez okresu wypowiedzenia.

Ile trwa okres próbny?

Czas trwania okresu próbnego zależy od rodzaju umowy: CDI (umowa na czas nieokreślony), CDD (umowa na czas określony). Maksymalnie może wynosić 2 miesiące. Ale okres próbny może być odnawialny i wtedy w sumie może trwać 4 miesiące.

Odnawialny okres próbny.

Okres próbny może być odnawialny, musisz być o tym jednak poinformowany wcześniej – to znaczy taka informacja musi się pojawić w umowie i podczas pierwszego okresu próbnego musisz wyrazić pisemną zgodę na kolejny okres próbny.

Jak się liczy czas trwania okresu próbnego?

Okres próbny rozpoczyna się pierwszego dnia pracy i trwa tyle dni kalendarzowych ile przewiduje umowa. Jeśli w umowie masz zapis, że okres próbny trwa miesiąc, a Ty rozpocząłeś pracę 15 kwietnia, to okres próbny skończy się 14 maja o północy (nawet jeśli będzie to niedziela lub dzień wolny od pracy).

Rozwiązanie umowy podczas okresu próbnego.

Pracodawca może rozwiązać z Tobą umowę podczas okresu próbnego bez konsekwencji, które zazwyczaj wiążą się z rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony. Między innymi, nie musi podawać powodu, ani nie musi wypłacać tak zwanej odprawy.

Musi jednak poinformować Cię o zamiarze rozwiązania umowy odpowiednio wcześniej. Ten czas nazywa się délai de prévenance.

Jeśli przepracowałeś mniej niż 8 dni, délai de prévenance wynosi 24h.

I odpowiednio:

Między 8 dni a 1 miesiąc – 48h

Między 1 miesiąc a 3 miesiące – 2 tygodnie

Powyżej 3 miesięcy – 1 miesiąc.

Jeśli pracodawca nie zastosował délai de prévenance, wówczas musi wypłacić Ci wynagrodzenie w takiej wysokości, jakbyś przepracował cały okres próbny, w tym uwzględnić równowartość dni urlopowych.

Domyślne przedłużenie umowy.

Jeśli pracodawca nie rozwiązał umowy podczas okresu próbnego, to umowa automatycznie przechodzi na umowę na czas nieokreślony (CDI).