Okres wypowiedzenia umowy fizjoterapeuty

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony – CDI

Okres wypowiedzenia po francusku to préavis de démission. Polega ono na poinformowaniu pracodawcy a zamiarze rozwiązania umowy.

Aby wypowiedzenie umowy było skuteczne, musi ono spełniać kilka wymagań.

1. O zamiarze rozwiązania umowy musi zostać poinformowany pracodawca.

2. Wypowiedzenie umowy musi być jednoznaczne i nie pozostawiać żadnych wątpliwości, że zamierzasz opuścić pracę.

3. Możesz wypowiedzieć umowę ustnie lub pisemnie – jednak ze względu na wagę konsekwencji jakie niesie ze sobą wypowiedzenie umowy o pracę, warto złożyć je pisemnie za potwierdzeniem odbioru, tak aby w razie konfliktu móc udowodnić, że wypowiedzenie zostało faktycznie złożone.

Musisz się upewnić, że pracodawca otrzymał i przeczytał Twoją wiadomość. Jeśli zostawisz list na biurku u jego sekretarki lub nawet na jego biurku, to takiej pewności nie masz.

Dlatego najpewniejszym sposobem jest wysłanie wypowiedzenia pocztą listem poleconym.

Lub przekazanie wypowiedzenia osobiście i poproszenie o potwierdzenie otrzymania dokumentu na kopii lub w osobnym piśmie.

To jest bardzo ważne. Jeśli pracodawca nie otrzyma Twojego wypowiedzenia, to prawnie nadal będziesz u niego pracował, nawet po upływie okresu wypowiedzenia. I jeśli nie przyjdziesz do pracy – to będzie to uchybienie po Twojej stronie i możesz mieć z tego tytułu nieprzyjemności.

4. Wypowiedzenie musi brać pod uwagę okres wypowiedzenia, czyli czas, który musi upłynąć między poinformowaniem pracodawcy o zamiarze odejścia, a dniem opuszczenia pracy.

W praktyce oznacza to, że nie możesz odejść z pracy z dnia na dzień.

A nie stawienie się w pracy nie jest sposobem na rozwiązanie umowy.

Ile trwa okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia jest ustalony odgórnie, prawnie i często jest też zaznaczony w umowie.

Zależy on od tego od jak dawna pracujesz u danego pracodawcy.

Jeśli przepracowałeś mniej niż 6 miesięcy – okres wypowiedzenia trwa 2 tygodnie.

Jeśli przepracowałeś więcej niż 6 miesięcy – okres wypowiedzenia trwa 1 miesiąc.

Uwaga: Jeśli to pracodawca chce zakończyć umowę, to po dwóch latach okres wypowiedzenia umowy pracownikowi préavis de licenciement wynosi 2 miesiące.

Okres wypowiedzenia może zostać skrócony, jeśli obie strony umowy się na to zgadzają.

Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia liczy się od dnia poinformowania pracodawcy o zamiarze odejścia z pracy. To znaczy, że jeśli chcesz zakończyć pracę 15 maja, a okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc, to wypowiedzenie musisz złożyć najpóźniej 16 kwietnia.

Uwaga: Okres wypowiedzenia zostaje zawieszony na czas trwania urlopu, jeśli daty urlopu zostały ustalone przed złożeniem wypowiedzenia.

Również zwolnienie lekarskie wystawione w związku z wykonywanym zawodem może wpłynąć na przebieg okresu wypowiedzenia.