umowa na czas określony – CDD fizjoterapeuty

Umowa CDD – Contrat à durée déterminée czyli umowa na czas określony.

Domyślnie umowa o pracę powinna być umową na czas nieokreślony, dzięki której pracownik nabywa cenne przywileje takie jak stabilność zatrudnienia, okres wypowiedzenia lub odprawę w przypadku zwolnienia.

Jednak w wyjątkowych okolicznościach pracodawca może zaproponować Ci umowę na czas określony, czyli z terminem zakończenia, który jest z góry wiadomy.

Co warto wiedzieć o tego typu umowie?

 

Kiedy podpisuje się umowę CDD?

Umowę CDD podpisujesz na zastępstwo albo w termach.

Umowa u pracę to zazwyczaj umowa CDI – czyli na czas nieokreślony.

Pracodawca może Ci zaproponować umowę CDD w kilku przypadkach:

– gdy masz wykonywać obowiązki pracownika, który jest tymczasowo nieobecny, ze względu na urlop, zwolnienie lekarskie, urlop rodzicielski itp.;

– gdy w placówce tymczasowo jest więcej pracy, ale nie na tyle, by stworzyć nowe stanowisko,

długoterminowo lub na stałe;

– gdy działalność pracodawcy jest typowo sezonowa: np. w termach, które poza okresem letnim są zamknięte

 

Umowa CDD musi zawierać datę zakończenia umowy.

Jeśli w umowie CDD pracodawca nie zawrze daty zakończenia umowy, to taka umowa automatycznie jest traktowana jako umowa CDI czyli na czas nieokreślony, a co za tym idzie, nie możesz zostać zwolniony z dnia na dzień lub bez powodu. A jeśli dojdzie do rozwiązania umowy to przysługuje Ci odprawa.

W przypadku gdy umowa CDD została podpisana w oczekiwaniu na powrót pracownika z urlopu zdrowotnego – wówczas taka umowa może nie zawierać sprecyzowanej daty zakończenia. Domyślnie umowa zakończy się gdy pracownik przebywający na urlopie powróci na stanowisko pracy.

 

Ile umów CDD możesz podpisać?

 Możesz podpisać maksymalnie 2 umowy CDD

CDD (Umowa na czas określony) jest pod pewnymi względami atrakcyjna dla pracodawcy ale Tobie nie daje stabilności zatrudnienia. Dlatego prawo chroni Cię, przed zbyt częstym podpisywaniem takiej umowy. U jednego pracodawcy możesz podpisać umowę CDD maksymalnie dwa razy z rzędu. Trzecia umowa musi już być na czas nieokreślony.

 

Okres próbny na CDD

Umowa CDD (na czas określony), również może zawierać okres próbny.

Czas trwania okresu próbnego jest ściśle związany z długością trwania całe umowy.

a) dla umowy do 6 miesięcy włącznie: okres próbny wylicza się w proporcji jeden dzień na tydzień pracy, ale nie więcej niż dwa tygodnie.

b) dla umowy dłuższych niż 6 miesięcy: okres próbny trwa 1 miesiąc

Okres próbny nie może być odnowiony. (W przeciwieństwie do okresu próbnego na umowie CDI)

 

 Premia 10 % na zakończenie umowy

Umowa CDD jako umowa z założenia krótkotrwała, nie daje pracownikowi stabilności zatrudnienia. W związku z tym do tej umowy jest doliczona premia, która ma w pewnym stopniu zrekompensować pracownikowi tę niedogodność. Premia wynosi 10% całkowitego wynagrodzenia brutto wypłaconego podczas trwania umowy.

W pewnych przypadkach pracodawca może nie wypłacić tej premii. Oto kilka z nich, które mogą Cię dotyczyć.

– jeśli po upływie CDD przechodzisz na CDI

– jeśli po CDD odmówisz przejścia na CDI

– jeśli pracujesz w branży typowo sezonowej, w której stosuje się praktycznie wyłącznie CDD

 

Urlop na CDD

10%dodatkowego wynagrodzenia, jeśli nie wybierzesz urlopu.

Jeśli pracujesz na CDD to przysługuje Ci urlop tak samo jak na CDI. Czyli 2,5 dnia na miesiąc. Jeśli nie wybierzesz tego urlopu w trakcie trwania umowy, to na zakończenie umowy pracodawca wypłaci Ci dodatkowe wynagrodzenie wyrównujące przepracowane przez Ciebie dni urlopowe. Jest to dodatek do pensji w wysokości 10%. Ten sposób rozliczenia jest bardzo często stosowany w termach.