Urlop fizjoterapeuty we Francji

Urlop, a precyzyjniej urlop płatny, to po francusku congé payé.

Urlop płatny przysługuje wszystkim pracownikom pracującym na umowę o pracę. Niezależnie od tego, czy pracują na tak zwanym CDI (contra à durée indéterminée – umowa na czas nieokreślony) czy CDD (contra à durée déterminée – umowa na czas określony).

Ile dni urlopu płatnego Ci przysługuje ?

Za każdy przepracowany miesiąc przysługuje Ci 2,5 dnia urlopu. Czyli 30 dni rocznie. Czyli 5 tygodni rocznie.

Ale uwaga. Urlop po francusku najczęściej wylicza się w dniach nazywanymi jours ouvrables. Czyli bierze się pod uwagę soboty.

30 dni / 6 (dni w tygodniu od poniedziałku do soboty) = 5 tygodni

Można też liczyć urlop w dniach, które nazywają się jours ouvrés. Wtedy również masz 5 tygodni urlopu ale liczone troszkę inaczej.

25 dni / 5 (dni w tygodniu od poniedziałku do piątku) = 5 tygodni.

Co to zmienia w praktyce?

W praktyce niczego to nie zmienia. W jednym i drugim przypadku masz 5 tygodni urlopu. Ale osoby, które o tym nie wiedzą, czasami dokonują złych obliczeń i łatwo mogą się pomylić lub dochodzi do nieporozumień.

Kiedy mogę zacząć wykorzystywać nagromadzone dni urlopowe?

Teoretycznie, okres nabywania praw do urlopu obejmuje czas od 1 ego czerwca poprzedniego roku, do 31 maja bieżącego roku. To znaczy, że jeśli zacząłeś pracę w styczniu, to z pierwszego urlopu skorzystasz najwcześniej w czerwcu.

Ale w praktyce bardzo często pracodawcy zgadzają się, abyś wykorzystał nagromadzony urlop kiedy chcesz, tzn. że jeśli zacząłeś pracę w styczniu, to nie musisz czekać do końca maja, tylko już w lutym możesz wybrać 2 dni urlopu.

Pamiętaj, że o tym kiedy możesz zacząć wybierać urlop decyduje pracodawca. Najczęściej jest to opisane w wewnętrznym regulaminie.

Jednak zawsze wybieranie dni urlopowych jest związane ze sposobem funkcjonowania placówki oraz jej zasobami ludzkimi. W praktyce oznacza to, że trzeba dogadać się z pozostałymi członkami zespołu tak, aby nie wszyscy naraz szli na urlop i żeby część zespołu mogła wykonywać obowiązki w placówce.

Kiedy mogę wykorzystać urlop?

Najczęściej pracodawca umożliwia wybranie dni urlopowych w dowolnym miesiącu w roku.

Jeśli jednak organizacja pracy tego wymaga, pracodawca może zdecydować, że w pewnych miesiącach w roku pracownicy nie mogą iść na urlop.

Miesiące, w których pracodawca obowiązkowo musi zgodzić się na urlop to czas od 1 maja do 30 października.

Ile dni urlopu można wybrać jednorazowo?

Pracownik nie może wybrać jednorazowo ponad 24 dni urlopu (liczone w jours ouvrables czyli 4 tygodnie).

Jedynie w wyjątkowych sytuacjach pracodawca może przyznać dłuższy urlop, a nawet jest do tego zobligowany. Dotyczy to sytuacji, w których ważną rolę odgrywa czynnik geograficzny. Oznacza to, że jeśli pracownik podczas urlopu chciałby się udać do rodziny, która mieszka bardzo daleko, to wówczas ma prawo wybrać jednorazowo 5 tygodni urlopu.

Dotyczy to również sytuacji, w której pracownik bierze urlop, by opiekować się chorym członkiem rodziny.

Urlop musi być zatwierdzony przez pracodawcę.

Przed udaniem się na urlop musisz zgłosić pracodawcy, że masz taki zamiar. A pracodawca ma prawo się zgodzić lub odmówić przyznania Ci urlopu akurat w tych dniach, które zaproponowałeś. Oczywiście, nie może w ogóle zabronić Ci iść na urlop. Jeśli z jakiś powodów daty, które zaproponowałeś mu nie odpowiadają, to musi zostać ustalony inny termin Twojego urlopu.

Kolejność przydzielania urlopu.

Pracodawca zatwierdzając kolejność urlopów może brać pod uwagę kilka kryteriów. Np. gdzie pracuje współmałżonek (i jaką ma możliwość dysponowaniem urlopu), obecnością w gospodarstwie domowym osoby chorej lub niepełnosprawnej, przepracowane lata pracy.

Zmiana dat urlopu.

Pracodawca nie może zmienić terminu urlopu pracownika w okresie krótszym niż jeden miesiąc przed rozpoczęciem urlopu.