Nostryfikacja dyplomu fizjoterapeuty we Francji

Polscy Fizjoterapeuci, którzy chcą pracować we Francji, muszą w pierwszej kolejności uzyskać Prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty we Francji.

Jest to procedura, która pozwala ustalić, czy kwalifikacje zawodowe nabyte podczas studiów w Polsce są wystarczające, aby móc posługiwać się tytułem fizjoterapeuty we Francji.

O prawo do wykonywania zawodu we Francji można się więc starać od razu po ukończeniu studiów. Nie jest wymagane doświadczenie zawodowe.

Kto wydaje decyzje w sprawie przyznania pozwolenia na wykonywanie zawodu we Francji? Inaczej mówiąc – gdzie kierować wnioski?

D.R.D.J.S.C.S. – Diréction Régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Dyrekcja regionalna dla młodzieży, sportu i spójności społecznej.

Potrzebne dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy – prośba o wydanie pozwolenia na wykonywanie zawodu we Francji – DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCICE EN FRANCE
 2. Kopia dowodu tożsamości.
 3. Kopia dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Polsce.
 4. Zaświadczenie z Krajowej Izby Fizjoterapeutów poświadczające prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Polsce.
 5. Dodatkowe dyplomy (jeśli kandydat takie posiada – nieobowiązkowe)
 6. Zaświadczenie o niekaralności.
 7. Szczegółowy opis programu studiów w tym godziny odbytych praktyk zawodowych.
 8. Doświadczenie zawodowe (jeśli kandydat posiada – nieobowiązkowe).
 9. Dokument potwierdzający zmianę nazwiska. (Jeśli kandydat zmieniał nazwisko i np. obecnie posługuje się innym nazwiskiem niż w czasie studiów.)

Do dokumentów w języku polskim powinno zostać dołączone ich uwierzytelnione tłumaczenie na język francuski. Inaczej mówiąc – dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język francuski przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty powinny zostać wysłane pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Koszt procedury: Bezpłatnie

Czas oczekiwania: Do 4 miesięcy od dostarczenia dokumentów do D.R.D.J.S.C.S. z prośbą o uzyskanie pozwolenia na wykonywanie zawodu we Francji.

Na co w szczególności zwrócić uwagę?

 1. Twoje zgłoszenie musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty. Spokojnie. Jeśli czegoś zapomnisz, będziesz mógł to później dosłać – ale ryzykujesz, że czas uzyskania pozwolenia przeciągnie się o kilka
  miesięcy. Dlatego najlepiej już za pierwszym razem przesłać wszystko tak jak trzeba.
 2. Bardzo dokładnie przedstaw praktyki odbyte podczas studiów. Z doświadczenia wiemy, że sam suplement tu nie wystarczy. Francuzi po prostu chcą mieć podane jasno i przejrzyście co, gdzie i kiedy robiłeś – tak żeby mogli sobie porównać 1:1 z programem studiów francuskich. Ta część przygotowywania dokumentów jest kluczowa. Dlatego poświęcamy jej najwięcej czasu i wszystko sprawdzamy po kilka razy.

Ile musisz zainwestować?

Chociaż sama procedura urzędowa pozostaje bezpłatna, musisz być świadomy, że proces ten nie jest bezkosztowy. Poza czasem i wysiłkiem potrzebnym na przygotowanie i poprawne opracowanie dokumentów  wojego dossier, zainwestować będziesz musiał również swoje pieniądze. Lwią część kosztów stanowić będzie tłumaczenie przysięgłe, ale dolicz do tego również koszty pośrednie jak choćby ewentualne podróże z miejsca zamieszkania do Twojej macierzystej uczelni. Nie wszystkie sprawy z dziekanatem udaje się załatwić online. Warto więc nie błądzić i za pierwszym razem podjęte starania o zdobycie pozwolenia na pracę we Francji przełożyć na sukces. Krótko mówiąc, przygotować dossier jak najlepiej, aby złożenie go w Komisji skutkowało wydaniem pozwolenia, bez konieczności odwołań, dosyłania dokumentów lub co gorsza rozpoczynaniem całej procedury na nowo.

Trudności, które możesz napotkać podczas załatwiania formalności:

 • podczas studiów nie odbyłeś wystarczającej liczby praktyk zawodowych
 • już raz starałeś się o nostryfikację i Twoja aplikacja została odrzucona
 • nie umiesz przygotować odwołania od decyzji Komisji
 • nie znasz francuskiego, nie potrafisz poprawnie wypełnić formularza zgłoszeniowego oraz prowadzić korespondencji z Komisją
 • nie wiesz czy spełniasz wymogi nostryfikacyjne i czy warto występować z wnioskiem o nostryfikację

Zainwestuj skutecznie. Skorzystaj z naszej pomocy i ponad dziesięcioletniego doświadczenia.

 • Przeprowadzimy Cię przez etap kompletowania dokumentów krok po kroku. Będziesz mieć spokojną głowę, że dołączyłeś wszystkie potrzebne dokumenty.
 • Pomożemy Ci przedstawić opis praktyk i doświadczenia zawodowego w sposób wymagany przez D.R.D.J.S.C.S.
 • Uzupełnimy za Ciebie formularz w języku francuskim.
 • Przetłumaczymy twoje dokumenty na język francuski – tłumaczenie przysięgłe.
 • Wyślemy Twoje dokumenty do D.R.D.J.S.C.S. we Francji.
 • Jeśli komisja D.R.D.J.S.C.S. wyśle do Ciebie wiadomość mailową – przetłumaczymy ją dla Ciebie i zredagujemy odpowiedź w języku francuskim w Twoim imieniu.